Sunday, October 21, 2012

Imam Ahmad bin Hambal


Imam Ahmad bin Hambal

Riwayat Hidup
a.Keturunan Imam Ahmad adalah satu keturunan dengan Nabi Muhammad s.a.w. pada sebelah neneknya yang bernama Nazar bin Maad bin Adnan.

b.Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijrah bersamaan dengan 780 Masihi di Baghdad yang pada ketika
itu berkembang pesat sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan.

c.Namanya yang sebenar ialah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal as-Syaibani.


d.Imam Ahmad adalah pengasas "Mazhab Hambali".


e.Semasa hidupnya, beliau merupakan seorang ahli sunnah yang terbesar, soleh dan zuhud.

Sesetengah ulama menganggap beliau adalah "Mujaddid" bagi abad ketiga Hijrah.

f.Imam Ahmad meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah bersamaan dengan tahun 855 Masihi ketika
berusia 77 tahun.


Peribadi
a.Imam Ahmad bin Hanbal taat pada perintah agama dan kuat beribadat. Beliau telah mengerjakan solat sebanyak 300 rakaat sehari semalam dan khatam membaca Al-Quran dalam masa tujuh hari.

b.Beliau berjiwa besar, zuhud dan tidak terpengaruh dengan kemewahan hidup di dunia.


c.Beliau tabah dalam menghadapi ujian hidup. Beliau telah dipenjarakan dan didera kerana enggan
mengakui pendapat "Muktazilah" yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk Allah S.W.T.

d.Beliau sangat hormat kepada gurunya dan tidak suka bercakap perkara-perkara yang sia-sia
melainkan perkara-perkara yang bermanfaat.

e.Beliau suka memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang itu telah menghinanya.


f.Beliau mempunyai daya ingatan yang kuat hingga dapat menghafaz hadis lebih banyak daripada
orang lain yang hidup sezaman dengannya.


Pendidikan

a.Imam Ahmad telah menghafal Al-Quran keseluruhannya ketika berusia empat belas tahun.

b.Semasa beliau berusia enam belas tahun, beliau telah bermusafir ke Makkah, Madinah, Syam,
Yaman, Basrah dan negara-negara lain untuk mengumpulkan hadis-hadis nabi kerana minatnya yang mendalam terhadap ilmu tersebut.

c.Salah seorang guru Imam Ahmad ialah Imam as-Syafie. Beliau bertemu dengan Imam as-Syafie
secara kebetulan semasa mengerjakan ibadat haji. Ketika itu Imam as-Syafie sedang mengajar di Masjidil Haram. .Imam Abu Zur'ah ( seorang ahli hadis yang terkemuka) pernah berkata bahawa:
"Imam Ahmad telah hafaz lebih sejuta buah hadis".

d.Walaupun hidupnya susah, cita-cita beliau untuk menuntut seberapa banyak ilmu pengetahuan
tidak pernah padam dalam dirinya.

e.Perkembangan ilmu pengetahuan di kota Baghdad telah membuka peluang kepada Imam Ahmad
untuk mempelajari dan mengkaji berbagai-bagai ilmu pengetahuan. Akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama yang terkenal.


Sumbangan
a.Seperti imam-imam besar yang lain, Imam Ahmad juga berpegang kuat pada hadis Rasulullah s.a.w. selain Al-Quran.

b.Beliau amat berhati-hati memilih hadis-hadis yang berhubung kait dengan masalah halal dan haram, sama ada dari segi isi atau sanadnya.

c.Mazhab Hanbali terkenal dengan undang-undang dan hukumnya yang tegas dan ketat dalam masalah yang tertentu. Para pegawai yang bersikap tegas menurut undang-undang digelar "Hanbali" oleh rakyat.

d.Dalam majlis ilmunya, beliau sentiasa membaca kitab-kitab yang ditulisnya sendiri. Kitab-kitab tersebut meliputi berbagai-bagai cabang. Antara himpunan hadis-hadis karangannya yang terkenal termasuklah "Al-Musnad".

e.Kitab Al-Musnad mempunyai 28,000 hingga 29,000 hadis yang sahih dan 100,000 hadis nabi yang tidak sahih. Kitab tersebut merupakan sumber rujukan ulama hadis dan sebagai pegangan apabila timbul perselisihan faham dalam satu-satu masalah.

f.Selain kitab Al-Musnad, Imam Ahmad juga menghasilkan beberapa buah kitab dalam bidang lain, misalnya tafsir Al-Quran, ilmu fikah, ilmu kalam dan lain-lain.

g.Antara kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad termasuklah:
i.Tafsir Al-Quran.
ii.An-Nasakh wal Mansukh.
iii.Al-Musnad.
iv.Kitab ta'at ar-Rasul.
v.Kitab Al-Ilal.


h.Semasa hayatnya , beliau telah membuka kelas-kelas pengajian, iaitu pengajian umum dan pengajian khusus. Kelas-kelas pengajian tersebut diadakan di masjid-masjid dan mendapat sambutan yang luarbiasa daripada orang ramai. Bilangan yang mendengar syarahannya bagi setiap kelas dianggarkan lima ribu orang.

i.Pengikut Mazhab Hanbali sebahagian besarnya terdapat di Baghdad, Mesir, Syria, Palestin dan Najd.

**sumber:http://www.sabah.edu.my/skpmtdon/notes/Imam%20Ahmad%20bin%20Hambal.pdf

Friday, October 19, 2012

Apa hukum agih sendiri wang zakat?

Apa hukum agih sendiri wang zakat?

18 Oct 2012 Filed under: Fiqh Zakat

Persoalan ini sering diajukan kepada saya, sama ada oleh pelajar, rakan sekerja mahupun orang kampung. Kebanyakannya mahukan jawapan yang pendek. Tidak mahu panjang-panjang. Kalau boleh hanya mahu jawapan yang positif. Mahu dengar saya kata “boleh” kerana dari situ mereka berharap akan dapat berasa puas bila agih sendiri wang zakat. Malangnya saya sering memberikan jawapan separa panjang. Tidak pendek dan tidak panjang dan bukan pula jawapan yang positif.

Suka saya ingin kongsikan pandangan Ustaz Hamizul Abd. Hamid dalam hal ini. Beliau ialah Eksekutif Komunikasi Korporat, Lembaga Zakat Selangor (MAIS) yang aktif menulis tentang zakat dalam blog http://www.hamizul.com/.

Agih sendiri zakat?
Oleh HAMIZUL ABDUL HAMID
ANTARA soalan yang sering dikemukakan kepada pegawai zakat ialah: Bolehkah saya mengagih sendiri zakat? Untuk menjelaskan soalan ini, ada huraiannya. Samalah seperti orang bertanya, solat tanpa memakai baju sekadar berkain pelekat bagi orang lelaki, adakah sah atau tidak? Jawapannya mungkin sah mungkin tidak. Maka, apakah alasannya? Apakah hujahnya?

Zakat adalah ketetapan Allah SWT. Ia adalah rukun Islam. Menunaikannya mestilah mempunyai kaedah yang khusus. Kaedah ini samalah apabila kita mahu mendirikan solat. Adakah boleh kita mendirikan solat mengikut kehendak hati kita sendiri. Solat Zuhur empat rakaat kita pendekkan sahaja kepada dua, atau takbiratul ihram yang berbahasa Arab kita tukarkan ke bahasa Inggeris. Bolehkah?
Dalam mendefinisikan zakat, ulama secara jelas menyebutkan kalimah ‘tertentu’. Zakat adalah harta-harta tertentu yang dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada asnaf-asnaf yang tertentu. Terdapat tiga kali kalimah ‘tertentu’ dalam definisi zakat menurut syariat. Jelaslah, bahawa zakat adalah satu ibadat yang khusus. Maka, ia perlu difahami dalam melaksanakannya. Hakikat faham inilah yang mungkin tiada pada majoriti orang Islam kini. Sebab itulah, Nabi Muhammad SAW awal-awal lagi menyampaikan pesan: “Seorang yang faqih (faham agama) itu lebih berat (susah) bagi syaitan (untuk merosakkannya) berbanding seribu orang ahli ibadah (yang jahil).” (riwayat at-Tirmizi)

Kenapa? Kerana dengan faham dalam agama, kita tahu meletakkan keutamaan. Kata Dr. Yusuf Al-Qardhawi, ada fiqh al-awlawiyatnya. Maka, kita tidak tersasar dalam tindakan dan tidak rugi dalam beramal.

Berbalik kepada isu asas, bolehkah zakat diagihkan sendiri? Menurut ketetapan Allah SWT, zakat hendaklah dikeluarkan kepada lapan asnaf yang berhak. Al-Quran menerusi surah at-Taubah ayat 60 menggariskan secara jelas, lapan golongan yang layak dititipkan zakat kepada mereka iaitu; fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, riqab, fi sabilillah dan ibnu sabil. Maknanya, ibu tunggal, anak yatim, orang cacat dan warga emas tidak termasuk dalam lapan golongan di atas.

Inilah yang kadang kala menimbulkan khilaf dan kekeliruan kepada umat Islam. Ada yang mahu memberikan wang zakat mereka kepada anak yatim di kampung, rumah anak yatim, ibu tunggal, orang cacat dan sebagainya lagi.

Sebenarnya, anak-anak yatim sama ada yang tinggal di rumah sendiri atau mendiami rumah anak yatim bukanlah asnaf. Ini kerana, ada anak yatim yang kaya lantaran mempusakai wang simpanan ibu bapa yang banyak. Sesungguhnya, mereka tidak layak menerima zakat, kecuali mereka adalah anak yatim yang miskin. Mereka layak kerana miskinnya itu, bukan kerana yatimnya. Begitu juga, sebuah rumah anak yatim tidak layak mendapat wang zakat; melainkan atas sandaran ia rumah anak yatim yang miskin atau kerana rumah kebajikan itu dalam proses meningkatkan kemudahannya. Maka, ia layak bukan kerana yatimnya tetapi kerana atas alasan meningkatkan kemudahannya, seperti penyediaan surau, perpustakaan, bilik asrama dan sebagainya yang boleh dikategorikan dalam kelompok asnaf fi sabilillah.

Di samping itu, ada juga kes orang Islam yang mahu memberikan sendiri wang zakat kerana mahu berasa puas. Sesungguhnya, perasaan puas itu adalah subjektif. Ada orang puas setelah melihat kesan wang zakat kepada asnaf, seperti melihat ribuan pelajar ditaja melanjutkan pelajaran dengan wang zakat. Namun, ada pula jenis orang yang merasa puas apabila melihat ‘ain wang zakat bertukar tangan. Selalunya, kelompok kedua inilah yang mahu mengagihkan sendiri. Mereka puas bila melihat orang susah itu tersenyum gembira mengira duit atau puas melihat kampit-kampit beras bertukar tangan, mendengar sendiri lirih syukur si daif, ucapan hamdalah (alhamdulillah) dan terima kasih yang mungkin mereka rasa, dapat meningkatkan nilai takwa mereka kepada Ilahi.

Sekali lagi kita mengajak umat Islam berfikir sebelum memberi. Zakat mempunyai roh dan falsafah dalam perlaksanaannya. Menurut ulama Islam seperti apa yang digariskan oleh Syed Sabiq di dalam kitabnya, “Di antara tujuan zakat ialah memberikan kecukupan dan menutup keperluan si miskin. Maka hendaklah mereka (orang-orang miskin) diberikan zakat sejumlah yang dapat membebaskannya daripada kemiskinan kepada kemampuan, daripada keperluan kepada kecukupan buat selama-lamanya.” (Fikih Sunnah, jilid 3, halaman 87).

Maknanya, apabila diberikan kepada asnaf zakat, khususnya fakir dan miskin hendaklah bersifat memenuhi keperluan mereka. Dalam erti kata lain, zakat bermaksud memberikan bantuan secara sistematik dan bermatlamat. Ia bukan sekadar memberikan keringanan dalam tempoh sehari atau sebulan dan kemudian penerimanya kembali jatuh miskin. Bahkan matlamatnya adalah mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan.

Sebab itu, setiap orang Islam wajar menyedari bahawa, di dalam setiap sen wang zakat yang mahu kita hulurkan, ada lapan asnaf yang berhak di dalamnya. Bahkan menurut pandangan Imam Syafie di dalam kitabnya: “Apabila pemilik mahu membahagikannya (zakat) sendiri ataupun melalui wakilnya, dia wajib membahagikannya sekurang-kurangnya kepada tiga orang daripada setiap golongan (asnaf) sekiranya bilangan mereka tidak dapat dikira.” (Fiqhul Manhaji, halaman 467).

Katakanlah kita mengambil lapan asnaf, ia bermakna, jika kita mempunyai RM80, maka setiap asnaf yang lapan berhak mendapat habuan RM10. Kita tidak boleh mengingkarinya, kerana ia adalah ketetapan Allah SWT. Maka, cuba bayangkan jika kita hanya dikenakan zakat RM800 setahun, maka dengan pembahagian lapan asnaf itu dengan sendirinya akan mengecilkan amaun zakat bagi setiap asnaf. Asnaf fakir dan miskin hanya mendapat RM100.

Maka, soalan yang patut ditanya kepada diri kita sendiri, cukupkah RM100 bagi si fakir? Dengan kenaikan kos sara hidup, RM100 itu paling lama bertahan hanya seminggu. Diulang, hanya seminggu. Maka, adakah pemberian sendiri wang zakat RM100 itu memenuhi kriteria roh dan falsafah zakat yang disebutkan di atas?

Atas pelbagai hujah di atas, maka Islam telah menyediakan garis panduan yang terbaik di dalam menunaikan zakat. Ia boleh disabitkan kepada hujah naqal mahu pun akal. Al-Quran dan hadis adalah hujah kukuh yang tidak mampu disangkal. Hujah akal juga menunjukkan, zakat hanya mampu berperanan secara efektif bila ia dikumpulkan dalam dana yang besar dan dijana pula secara sistematik. Oleh itu, mengeluarkan zakat kepada amil adalah lebih tepat dan menepati saranan Islam.
Ya, amil atau pengurus zakat adalah satu pekerjaan yang jelas disebut di dalam dalil naqli. Perkataan amil misalnya ada dinyatakan di dalam al-Quran, iaitu pada ayat ke-60 surah at-Taubah, Allah SWT menyatakan: Sesungguhnya sedekah (zakat) itu adalah untuk para fakir, miskin, amil (para pengurus zakat)….

Begitu juga di dalam hadis, banyak menjelaskan peranan amil. Bahkan di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: Layanilah para petugas zakat (amil) itu dengan baik!
Bahkan tradisi ijtihad di kalangan ulama juga bermula saat Muadz bin Jabal dihantar nabi menjadi gabenor, sekali gus amil di Yaman. Perbualan lanjut antara Muadz dan Nabi Muhammad SAW jelas menggambarkan bahawa, Muadz adalah gabenor dan amil yang dilantik Nabi SAW bagi menjalankan pentadbiran, termasuk mengutip zakat dan mengagihkannya kembali di kalangan orang-orang miskin. Sabda baginda: Khabarkanlah kepada mereka (penduduk ahlul kitab Yaman) bahwa Allah mewajibkan ke atas mereka zakat, yang diambil harta itu daripada kalangan orang-orang kaya dan diserahkan kepada fakir miskin di antara mereka. (riwayat Bukhari dan Muslim).

Hari ini, atas dasar maslahah ummah dan demi memaksimumkan potensi zakat, maka zakat telah diinstitusikan pengurusannya. Hari ini juga, para amil dilantik oleh pemerintah dan diinstitusikan. Rakyat pula diminta (diperintahkan) menyalurkan zakat mereka kepada institusi zakat. Maka lahirlah organisasi zakat yang dinamakan pusat zakat atau lembaga zakat dan sebagainya.

Bahkan di peringkat dunia sudah ditubuhkan Lembaga Zakat Antarabangsa. Kesemua institusi ini berperanan menjalankan kutipan dan mengagihkan wang zakat. Ia adalah core business zakat. Namun, ia dijalankan secara lebih teratur, terancang, sistematik dan sentiasa dipantau keberkesanannya. Akhirnya, potensi zakat dapat digembleng dan dimaksimumkan demi kebaikan umat Islam.

Natijahnya apa? Izinkan saya memetik kenyataan Mufti Selangor, Datuk Setia Mohd. Tamyes Abdul Wahid: “Sah mengeluarkannya sendiri. (Namun) zakat adalah ibadah malliyah (benda) yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi juga solidariti sosial. (Ia juga bersifat) kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat kesatuan ummah dan pengikat batin antara kaya dan miskin. Prinsip dan falsafahnya universal… hari ini, ia diuruskan oleh institusi yang dipertanggungjawabkan. (Maka) agihan akan dilaksanakan secara lebih meluas, menyeluruh dan mengambil kira keperluan setiap asnaf yang ada.”

Kenyataan di atas adalah jauh lebih lunak daripada kita menyinggung isu fatwa, kerana di Malaysia, adalah jelas diputuskan oleh Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan, bahawa adalah ‘berdosa’ walaupun sah mengeluarkan sendiri zakat. Ia berdosa kerana mengingkari arahan ‘Ulil Amri’ (pemerintah), sedangkan mematuhi arahan pemerintah dalam soal ketaatan adalah wajib di sisi Islam.

(Rujuk Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan bab Hukum Mengagihkan Zakat Secara Persendirian tahun 2006). - HAMIZUL ABDUL HAMID ialah Pegawai Dakwah Pena, Lembaga Zakat Selangor, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2008&dt=0825&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm
Dalam Utusan Malaysia 25/08/2008 © Utusan Melayu (M) Bhd........

Friday, October 12, 2012

Perangai Nenek Moyang Orang Melayu - Hugh CliffordClifford adalah Residen di Pahang dan beliau menceritakan tentang negeri-negeri Pantai Timur iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan. Walaupun negeri-negeri ini berdekatan tetapi rakyat negeri-negeri ini jauh berbeza, sama ada dari segi rupa, pakaian, dialek, watak mahupun adat resam.

Orang Pahang, mengikut Clifford, hanya menggunakan fikiran dan minda mereka untuk mencari jalan berkelahi, bergaduh, berasmara dan bercumbu dan berjudi, yang mereka tahu dan sedar dilarang sama sekali oleh agama Islam. Orang Pahang, jelasnya, adalah seorang penyabung ayam dan pejudi yang sering terlibat dalam pergaduhan. Dia mempunyai perasaan bangga dirinya, bangsanya dan negaranya. Dia kurang arif, kurang ugama dan kurang daya keintelektualannya sehingga dibuat orang Melayu lain bidalan tentang mereka:

kecek anak Melaka; 
bual anak Minangkabau; 
tipu anak Rembau; 
bidaah anak Terengganu; 
penakut anak Singapura; 
pencelok anak Kelantan 
dan sombong anak Pahang.

Namun demikian, orang Pahang juga banyak kualiti yang baik. Mereka jantan dan berani mati. Kelemahan mereka adalah di permukaan sahaja dan mereka jarang mahu menyurukkan kelemahan ini. Mereka sombong! Mereka berpakaian segak dan sebagai kaki judi sering boros. Mereka juga suka bertindak mengikut nafsu tanpa berfikir panjang tentang hasil atau kesan tindakan mereka. Mereka juga amat taat dan setia kepada Raja.

Begitu juga taat setia mereka kepada seseorang atau sesiapa yang dipercayainya, tidak berbelah bagi. Hubungan ini adalah berasaskan saling mempercayai di antara satu sama lain. Mereka sentiasa bergembira dan suka melawak dan berjenaka dan bahan ketawa mereka adalah orang lain (suka mengusik dan mempermainkan orang lain). Mereka tidak suka membaca atau bekerja. Mereka juga tidak boleh dipaksa membaca Koran. Mereka juga hanya akan sembahyang setelah dipaksa. Mereka menghadiri sembahyang Jumaat kerana takut kena denda.

Kalau boleh orang Melayu tidak mahu bekerja dan tidak akan melakukan sebarang kerja walapun dibayar gaji atau upah yang tinggi dan lumayan. Dia akan melakukannya (kerja) apabila dia dikerah, iaitu atas permintaan dan suruhan orang-orang besar ataupun raja. Kerja-kerja kerah tidak dibayar upah dan di dalam kebanyakan kes mereka terpaksa membawa makanan sendiri.

Kerja Raja dikelek sedangkan kerja sendiri diabaikan. Mereka akan mengerjakan kerja-kerja kerah ini tanpa sebarang rungutan seolah-olah itu adalah tugas hakiki mereka.

Clifford melihat ini sebagai satu sifat yang bertentangan dengan jiwa orang Melayu itu. Dari satu segi, secara sukarelanya, orang Melayu malas bekerja walaupun ganjaran yang dibayar lumayan tetapi dari satu segi yang lain dia sanggup pula dipaksa bekerja dan menyerahkan tenaganya secara percuma.

Hugh Clifford (“The People of the East-Coast” dalam buku, In Court and Kampung)

Itu adalah pandangan Hugh Clifford mengenai orang Pahang diwaktu feudal dahulu. Mungkin betul dan juga mungkin tidak apa yang diperkatakan oleh orang putih ni. Tapi selalunya orang putih dahulu adalah jujur dalam memberikan pandangan. Cuma mungkin dia tersilap atau tak memahami cara hidup orang melayu. Jadi dia merasakan orang melayu ini membuat sesuatu yang salah. Padahal corak pemikiran dan cara hidup setiap bangsa adalah berlainan.

Budaya judi dan sabung ayam memang tidak dinafikan didalam masyarakat melayu dahulu. Malah itu dianggap permainan kegemaran ataupun sukan rakyat dahulukala. Seiring dengan peredaran zaman dan bertambah pengetahuan agama, budaya ini telahpun dibuang.

Mengenai kerja yang diarah oleh Raja, menjadi kebiasaan dizaman feudal, masyarakat bawahan atau rakyat akan melakukan kerja yang diarahkan oleh pemerintah. Pekara ini juga berlaku kepada bangsa eropah dizaman feudal dahulu. ( Ambilan dari blog Asal Usul Melayu )

Thursday, October 11, 2012

SEMASA Kristian saya dikenali sebagai Paderi Thomas Laiden

SEMASA Kristian saya dikenali sebagai Paderi Thomas Laiden. Saya berasal dari Sabah dan berketurunan Solok. Agama asal saya ialah Roman Katholik. Saya mendapat pendidikan di Seminary Kepaderian Vantiken Itali iaitu institusi kepaderian terulung di Itali dan dibiayai oleh Persatuan Kristian Sabah. Saya tamat pengajian pada tahun 1985 seterusnya bertugas sebagai paderi di Vantiken. Seterusnya Saya memohon untuk kembali ke negara asal saya iaitu Sabah.

Pada tahun 1988 saya ditukarkan ke Sabah dan berkhidmat sebagai paderi di Saya Bertugasdi Gereja St. Mary, Persatuan Gereja Roman Katholik Sabah seluruh Sabah yang berpusat di Kota Kinabalu. Keluarga saya terlalu kuat berpegang pada agama. Itulah sebabnya bapa menghantar saya ke Vantiken, dengan harapan agar saya menjadi seorang paderi yang dikira jawatan yang terlalu mulia. Saya mempunyai ramai adik beradik tetapi kesemuanya perempuan, saya adalah anak lelaki tunggal dalam keluarga. Semasa menjadi paderi, saya banyak membuat kajian mengenai agama Kristian, Buddha, Hindu dan Islam. Ketika itu saya tidak tahu langsung tentang keindahan dan kecantikan Islam dan tidak pernah terlintas di fikiran untuk ke situ. Tambahan pula saya dibesarkan di dalam keluarga yang kuat mengamalkan agama Kristian. Saya aktif bergiat dalam dakyah Kristianisasi yang cenderung kepada banyak buku-buku Islam.

Setelah banyak membuat kajian, saya terfikir apabila saya dilantik menjadi paderi, saya mendapat kesimpulan yang saya sudah mula meragui agama yang saya anuti. Konflik Diri Yang Tidak Terbendung Ianya ketara di sekitar 1988, apabila sebagai seorang paderi diberi tanggungjawab yang besar iaitu untuk mengampunkan dosa manusia. Timbul di fikiran saya bagaimana saya sebagai manusia biasa bisa mengampunkan dosa manusia lain sedangkan para Nabi dan Rasul yang diutuskan Allah, mereka ini tidak sanggup mengampun dosa manusia dan tidak mampu mengampunkan dosa manusia. Saya mula serius membuat kajian mengenai Islam.

Apabila saya diberi tanggungjawab mengampun dosa orang-orang Kristian seluruh Sabah, jadi masa itu saya rasakan seolah-olah agama ini sengaja direka-reka oleh manusia. Seterusnya pada tahun 1989 saya kembali ke Vantiken untuk membuat Kursus Kepaderian di sana selama tiga tahun. Di sana saya telah berjumpa dengan ketua paderi tertinggi seluruh dunia iaitu Pope John Paul.

Saya telah berdialog dengannya dan bertanya akan perkara yang memusykilkan saya sepanjang saya menjadi paderi. Saya berkata kepadanya, “Paul, saya sekarang rasa ragu dengan agama yang kita ini”. Dia terkejut dan bertanya, “Apa yang kamu ragukan?” Saya berkata, “Cuba John Paul fikirkan sendiri, kita ini seorang manusia biasa. Di negeri saya Sabah, di negeri saya sendiri setiap malam Ahad saya mengampunkan dosa orang Kristian yang beratus-ratus orang yang datang mengaku dosa. Mereka harap saya yang mengampunkan dosa mereka sedangkan para Nabi pun tidak pernah melakukannya.” Beliau berkata, Wahai Paderi Thomas, kamu ini dilantik menjadi seorang paderi, maka kamu ini seorang yang suci dan tidak mempunyai sebarang dosa,” Saya katakan yang saya merasakan diri saya mempunyai dosa. Beliau seterusnya menyambung, “Memang kita manusia ini mempunyai dosa. Nabi Adam sendiri mempunyai dosa.

Apabila seseorang yang telah dilantik menjadi paderi bermakna kamu ini telah dilantik oleh Jesus Christ. Jesus Christ tidak ada dosa maka kita sebagai paderi ini tidak mempunyai dosa.”
Di situlah saya mula tidak percaya pada agama kristian yang mengatakan ulamak-ulamak Kristian tidak mempunyai dosa. Saya katakan pada Paul yang ulamak Kristian itu pembohong. Dia terkejut lalu berkata, “Thomas, kamu telah dihantar hingga ke peringkat tertinggi untuk menjadi paderi, kenapa kamu berkata demikian. Cuba kamu jelaskan kenapa kamu kata agama Kristian pembohong”. Saya menyoalnya, “Jesus Christ itu Tuhan atau Nabi?” Beliau menjawab, “Dia Tuhan. “Saya bertanya kembali, Pernahkah orang nampak Tuhan?Bagaimana wujudnya Tuhan? Siapa Tuhan kita sebenarnya, Jesus Christ (Nabi Isa) atau Allah bapa? (Allah).” Beliau mengatakan Jesus itu Tuhan.

Saya menyoal kembali, “Apa matlamat utama Jesus Christ diutus ke dunia?” Beliau menjawab, “Untuk menebus dosa bangsa manusia, semua bangsa dan agama.” Jadi saya katakan padanya kenapa perlu ada paderi tukang ampun dosa jika Jesus Christ sudah menebus dosa semua manusia. Di situ dia mula pening dan terpinga sambil berkata, “Paderi Thomas awak ini telah dimasuki iblis sehingga berani mempertikaikan Kristian.”Saya katakan padanya, “Kita seorang paderi yang suci, bagaimana iblis boleh masuk?” Saya juga katakan padanya saya mempunyai ibu bapa dan adik-beradik apabila ibu bapa saya membuat dosa mereka mengaku di hadapan anak, kerana kedudukan saya ketika itu sebagai seorang paderi. Jadi saya terfikir bagaimana saya seorang anak boleh mengampunkan dosa ibu bapa. Sepatutnya seorang anak yang meminta ampun dari ibunya.

Selepas perdebatan itu Pope John Paul meninggalkan saya, sebagai seorang paderi beliau tidak boleh marah kerana marah merupakan satu dosa. Di dalam Kristian mempunyai tujuh rukun iaitu:-
i. Ekaristi Pembaptisan – seseorang yang ingin memeluk Kristian Mereka mesti dibaptiskan air suci.
ii. Ekaristi Pengakuan – mengaku dosa di hadapan paderi
iii. Ekaristi Maha Kudus – memakan tubuh Tuhan (Khusti kudus)
iv. Ekaristi Minyak Suci – air suci
v. Ekaristi Krisma – penerima ekaristi Maha Kudus layak menerima Krisma
vi. Ekaristi Imaman – menjadi paderi
vii. Ekaristi Perkahwinan – hanya untuk penganut awam (Paderi tidak menerima ekaristi ini)

Dalam Kristian air suci atau lebih dikenali sebagai Holy Water, adalah paling bernilai sekali. Untuk menjadi seorang Kristian, seseorang perlu menjalani Ekaristi Pembaptisan iaitu meminum air ini. Ia diperolehi dari proses uzlah yang dijalani sebelum menjadi paderi. Jika tidak mempunyai akidah yang benar-benar kuat, akidah boleh rosak disebabkan air ini. Contohnya ialah seperti apa yang berlaku ke atas seorang doktor perempuan Melayu di Selangor. Setelah minum, beliau langsung tidak boleh mengucap, hatinya telah tertutup.

Menurutnya beliau sudah tidak yakin lagi dengan agama lain kecuali Kristian sahaja kerana melalui Kristian beliau boleh melihat Tuhan Jesus yang turun setiap malam. Itulah permainan iblis. Sesiapa yang meminum air tersebut dapat melihat apa sahaja. Sebaik sahaja doktor tersebut meminumnya, akhirnya beliau memeluk Kristian. Saya pergi menemuinya, dia katakan kepada saya Islam tidak benar, hanya Kristian agama yang benar kerana umatnya boleh melihat Tuhan. Apabila saya tunjukkan air itu kepadanya sambil bertanya pernahkah beliau meminumnya. Beliau menjawab memang pernah meminumnya semasa beliau belajar di Indonesia; apabila pergi ke gereja beliau akan diberi minum air tersebut.

Beliau menyatakan kepada saya beliau akan hidup dan mati dalam Kristian. Saya membacakan kepadanya surah Al-Kahfi di samping memintanya mengamalkan surah tersebut setiap masa. Alhamdulillah lama-kelamaan keadaannya semakin pulih.

Inilah permainan sihir sebenarnya. Tidak siapa dapat melawan ilmu Allah, hanya ilmu Allah sahaja yang berkesan menghapuskan permainan sihir. Tidak lama kemudian beliau kembali mengucap dan terus menangis. Saya katakan kepadanya saya sudah terlalu berpengalaman dengan taktik Kristian. Itulah, cara memikat orang untuk ke agama Kristian cukup mudah, tidak mengapa jika tidak percaya kepada agama Kristian, tetapi apabila minum air itu segala-galanya akan berubah. Setelah saya mempelajari Islam barulah saya tahu rupanya iblis ini boleh menyerupai bermacam rupa. Kekuatannya hanya pegangan akidah.. Tetapi Holy Water ini sekarang tidak boleh lagi diedarkan di Malaysia kerana orang yang membuatnya di biara Vantiken telah memeluk Islam dan membongkar rahsia ini. Ramai orang sudah tahu mengenai air ini dan mula berhati-hati dengan setiap apa yang meragukan.

Rukun yang kedua pula iaitu Ekaristi Maha Kudus bermaksud memakan tubuh Tuhan. Saya pernah berhujah dengan John Paul mengenainya. Saya katakan padanya sedangkan Firaun yang zalim itupun tidak pernah memakan tubuh tuhan kenapa pula kita sebagai ulamak Kristian boleh makan tubuh tuhan?. Saya jelaskan kepadanya, apabila semua paderi memakan Khusti Kudus (sejenis makanan yang diimport khas dari Itali) bermakna itu satu penghinaan kerana tubuh tuhan boleh dimakan. Kata beliau, itu memang sudah menjadi rukun Kristian dan tidak boleh dipertikaikan lagi.
Apa yang paling merbahaya ialah Holy Water. Khusti Kudus tidak mempunyai rahsia apa-apa, ia seolah-olah seperti roti yang dicampur dengan bahan lain. Berlainan dengan Holy Water yang kesannya cukup kuat.

Bayi-bayi yang baru dilahirkan pun dibaptiskan. Terdapat sesetengah klinik yang membaptiskan bayi walaupun bayi tersebut Islam. Bagi kepercayaan Kristian setiap bayi yang baru lahir wajib dibaptiskan kerana ia mempunyai dosa, ia menyimpan dosa pusaka yang ditinggalkan datuk moyang mereka. Ia berlainan dengan Islam, Islam meletakkan bayi yang baru lahir itu adalah dalam keadaan fitrah (bersih).

Sebenarnya agama Kristian ini tidak salah. Di dalam semua kitab tidak ada mengenai agama Kristian. Kristian ini baru sahaja berkembang oleh seorang Paul yang pertama di zaman Julius kemudian beliau mengembangkannya. Asal agama Kristian ialah dari agama Yahudi dan Nasara. Tetapi di Romawi ia dinamakan Kristianisasi. Jika kita meneliti di dalam kitab Nabi Isa (Injil) tidak ada disebut Kristian. Sebenarnya semua ulamak Kristian tahu mengenai kedudukan agama Islam. Pernah terjadi dalam tahun ’78, semasa itu saya terjumpa kitab yang menyatakan kebenar dan Nabi Muhammad. Tetapi semasa itu saya tidak begitu memperdulikannya. Di dalam kitab tersebut ada menyebut mengenai Ahmad iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

Ketika itu saya masih belajar di Vantiken, oleh kerana saya kurang sihat saya tidak dapat mengikut kelas pengajian. Saya diberi tugas oleh seorang paderi untuk menjaga sakristi perpustakaan yang terdapat di gereja) untuk menjaga kitab-kitab di situ. Paderi tersebut mengatakan kepada saya, Thomas, kamu perlu menjaga kesemua kita-kitab di sakristi ini tetapi kamu tidak boleh membuka almari.” Beliau menunjukkan kepada saya almari yang dimaksudkan. Saya hairan kerana beliau melarang saya membuka almari tersebutkan sedangkan kuncinya diserahkan kepada saya. Sifat manusia, apabila dilarang maka itulah yang ingin dibuatnya. Ketika itu Semangat saya terlalu berkobar-kobar untuk mengetahui isi kandungan turunkan kepada Nabi Isa a.s.Saya mengambil kitab itu dan menyembunyikannya.

Kitab tersebut ditulis di dalam bahasa Hebron. Ia masih saya simpan hingga ke hari ini dan saya dalam proses untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Ia menjadi rujukan kepada saya, dan sebagai bukti untuk berdebat dengan orang-orang Kristian. Saya telah utarakan kepada Majlis Agama Islam Melaka, jika boleh saya ingin menterjemahkannya dan sebarkan kepada orang ramai. Pihak Majlis tidak berani melakukannya, menurut mereka ia akan mengancam nyawa saya kerana dengan pendedahan kitab tersebut rahsia Kristian akan tersebar. Isi kitab tersebut sama dengan al-Quran. Rupa-rupanya barulah saya mengetahui semasa upacara mengangkat sumpah dalam proses beruzlah pada hari yang ke 39, setiap paderi akan meletakkan tangan mereka ke atas kitab yang dibalut dengan kain putih yang diletakkan di atas bantal. Tidak siapa dibenarkan membukanya dan isi kandungannya. Berbalik kepada kisah saya mencuri kitab tersebut, selepas kehilangannya paderi yang menyerahkan kunci kepada saya dahulu memanggil saya dan bertanya apakah saya ada mengambilnya.

Saya menafikan dengan mengatakan tidak pernah mengambil kitab tersebut. Hati saya nekad untuk tidak mengaku dan menyerahkannya kerana saya ingin mengkaji kitab tersebut. Disebabkan seseorang bakal paderi tidak boleh berbohong, beliau mempercayai pengakuan saya. Akhirnya pada keesokannya iaitu pada hari mengangkat sumpah, disebabkan Injil tersebut telah hilang, mereka meletakkan kitab suci al-Quran (yang dibalut dan sentiasa tersimpan di almari) sebagai ganti kitab yang hilang. Al-Quran digunakan di dalam upacara mengangkat sumpah? Semua paderi tidak tahu hal ini kecuali saya. Pada masa itu saya terfikir, apa gunanya jika kita bersumpah di atas kitab al-Quran tetapi masih tidak beriman dengannya? Bermakna semua paderi telah bersumpah di atas al-Quran tetapi kufur selepas itu. Menyingkap saat saya didatangkan hidayah ialah ketika saya sudah tamat belajar dan bertugas di Gereja St. Mary, Sabah.

Pada suatu malam Ahad pada tahun 1991, saya bersembahyang dengan cara Kristian) di hadapan tuhan-tuhan saya iaitu. Tuhan Bapa, Ibu Tuhan (Mary) dan Anak Tuhan (Jesus Christ). Ketika itu saya terfikir di dalam hati, patung-patung ini diukir oleh manusia, saya menyembahnya setiap hari di dalam bilik.’ Apabila saya selesai sembahyang saya meletakkannya di bawah tempat tidur.

Hati saya berkata, alangkah hinanya Tuhanku. Kenapa aku boleh meletakkannya di bawah tempat tidur yang boleh aku baringkan dan letak sesuka hatiku? Turunnya Hidayah Malam itu, selesai sembahyang saya mengambil sehelai kertas dan saya tulis diatasnya, “Tuhan, diantara agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha aku telah mengetahui semua agama ini. Malam ini tolonglah tunjukkan kepadaku manakah di antara tiga agama ini yang benar bagiku”. Setelah itu, tak tahulah saya katakan bagaimana mengantuknya mata saya yang tak pernah-pernah saya alami rasa mengantuk yang lain macam, mata saya langsung tidak boleh terangkat. Akhirnya saya tertidur. Pada malam itu, pada saya mungkin bagi para Nabi boleh dianggap mimpi tetapi menurut saya mungkin Tuhan ingin memberikan hidayah kepada saya.

Di dalam tidur, saya merasakan seolah-olah saya menaiki lif dari satu tingkat ke tingkat lain sehingga tingkat tujuh, ketika itu mata saya tidak boleh dibuka kerana di hadapan saya ada satu cahaya yang terang benderang menyuluh. Saya bertanya kepada seorang yang berdiri di hadapan saya, orangnya MasyaAllah terlalu tinggi. Jarak di antara kaki dan kepala umpama langit dan bumi.
Saya bertanya kepadanya, Negeri apakah ini?”Beliau berkata kepada saya, “Awak tidak layak masuk ke negeri ini, ini negeri umat Nabi Muhammad s.a.w.” Saya meminta keizinannya sekali lagi untuk masuk tetapi beliau tetap tidak membenarkan. Dari luar saya dapat lihat di dalamnya ada satu jalan umpamanya titi yang halusnya seperti sehelai rambut. Saya tak berani katakan ia Titian Sirat atau apa-apa kerana tidak mengetahui apa-apa ketika itu. Saya hairan kenapa orang yang berjubah dan bertudung mereka melintas jalan itu dengan mudah sedangkan saya langsung tidak boleh mengangkat kaki. Penjaga itu berkata lagi, “Awak tidak boleh masuk, tetapi awak lihatlah bagaimana keadaan mereka yang beragama Yahudi dan Nasara (Kristian). “Alangkah terkejutnya saya apabila melihat orang-orang Kristian yang kepalanya dimasukkan ke dalam api umpama dijadikan kayu api. Saya terkejut dan sedar hanya Islam agama yang benar. Akhirnya saya tersedar seelok sahaja azan subuh dilaungkan dari masjid berhampiran.

Saya bangun dan membersihkan badan saya. Saya menuju ke kereta. Pemandu telah bersedia membawa saya tetapi saya menolak pelawaannya dan katakan kepadanya saya ingin pergi ke satu tempat yang orang lain tidak boleh ikut serta. Saya memandu kereta menuju ke sebuah masjid di atas bukit. Ketika saya tiba, mereka sedang berjamaah menunaikan fardu Subuh, saya menanti seketika sebagai menghormati agama mereka. Setelah selesai, saya pergi menemui imam yang bertugas ketika itu. Saya katakan kepadanya yang saya ingin memeluk Islam hari itu juga.

Beliau terkejut dan berkata kepada saya, “Awak ini di bawah Pairin Kitingan, Ketua Menteri Sabah, susah kami hendak Islamkan awak, tambahanpula awak paderi besar seluruh Sabah.” Saya katakan padanya,” Awak jangan bimbang sebab dosanya saya yang ampun, hal dia tidak perlu dibincangkan. Apa yang saya mahu, hari ini saya mahu peluk Islam.” Seterusnya imam tersebut berkata lagi, “Awak tak boleh masuk Islam sekarang sebab awak perlu mengisi borang, tandatangan surat akuan sumpah dahulu, baru awak boleh masuk Islam.” Dengan agak kasar saya katakan kepadanya, “Kalau beginilah caranya untuk memeluk Islam, lebih baik orang masuk Kristian. Kalau masuk Kristian, hari ini terus dibaptiskan dan menjadi Kristian.

Untuk masuk Islam pun perlu isi borang ke? Baiklah, jika hari ini saya turun ke bawah dan ditakdirkan tiba-tiba saya dilanggar kereta dan mati, maka apa akan jadi kepada saya dan siapa yang akan bertanggungjawab?” Akhirnya imam tersebut menyuruh saya mengucap dua kalimah syahadah. Maka pada pagi Ahad itu saya telah sah sebagai seorang Islam. Kekuatan Diri Setelah selesai mengucap, saya kembali ke rumah saya. Ketika saya melalui kawasan gereja, orang ramai sudah penuh menunggu saya untuk upacara pengampunan. Mereka melambai tangan ke arah saya. Saya membalas kembali lambaian mereka. Ketika itu seakan ada satu kekuatan dalam diri saya. Saya keluar dari kereta dan membuat pengumuman di hadapan mereka.

Saya katakan kepada mereka, “Kamu ini jika sembahyang pun berdosa kalau tak sembahyang lagi bagus.” Kemudian saya meninggalkan mereka yang kelihatan seperti kehairanan. Saya meneruskan perjalanan menuju ke rumah. Di dalam rumah semua ahli keluarga sudah bersedia menanti saya untuk ke gereja. Jubah saya sudah siap diseterika. Saya panggil semua ahli keluarga sambil bertanya apakah mereka sudah makan atau belum. Mereka katakan yang mereka sudah makan kecuali Khusti Kudus sahaja yang belum dimakan. Saya katakan itu tidak payah dimakan pun tidak mengapa kerana di kedai banyak roti untuk di makan. Saya membuat pengumuman kepada mereka, saya berkata sambil memandang ke arah bapa saya, “Saya hendak memberitahu kamu sesuatu perkara. Saya belajar di Vantiken selama 12 tahun dan sudah terlalu banyak menghabiskan wang bapa. Selama 12 tahun saya belajar, saya tahu bahawa agama yang saya anut ini adalah agama yang salah, agama yang betul adalah Islam.” Ketika itu saya lihat tidak ada apa-apa riak di wajah bapa dan ahli keluarga saya, tetapi mereka semua terdiam. Saya menyambung kembali, “Tadi saya telah memeluk Islam di masjid bandar sana dan menyuruh saya mengucap. Bermakna hari ini saya sudah menjadi orang Islam.” Bapa saya berkata kepada saya, “Oh! kamu sudah Islam! Tidak mengapa!” Seterusnya beliau menuju turun ke dapur. Saya ingatkan tidak ada apa-apa ketika itu.

Saya tidak sedar rupa-rupanya beliau pergi mengambil parang panjang dan cuba menyerang saya. Saya yang kebetulan duduk di tepi tingkap di tingkat satu terus terjun ke bawah. Saya melompat dari tingkat atas dengan berkaki ayam Tuhan masih mahu memanjangkan umur saya. Saya turun dan terus meninggalkan rumah sehelai sepinggang hingga ke hari ini.

Dari segi pengamalan kedua ibu bapa saya yang memang cukup kuat berpegang pada agama, apabila seorang anak murtad (keluar Kristian) mereka tidak lagi mengaku anak. Hijrah untuk Keselamatan dan Belajar Selepas itu saya pergi ke Jabatan Agama Islam Sabah. Demi keselamatan diri saya, salah seorang pegawai di sana menasihatkan saya agar pergi belajar dan keluar dari Sabah. Akhirnya saya merantau ke Semenanjung dan menyambung pengajian saya di Institut Dakwah Kelantan pada tahun 1992 dan seterusnya saya menyambung pula ke Nilam Puri sehingga tahun 1995. Ketika itu saya adalah pelajar yang paling tua sekali. Setelah tamat pengajian, saya menganggur sekejap. Tidak lama kemudian saya diterima bertugas di Majlis Agama Islam Melaka hingga ke hari ini. Kemungkinan juga selepas ini saya akan dipindahkan ke majlis Agama Islam Kelantan.

Di sini (Melaka) saya ingin menerbitkan buku mengenai kajian Kristian. Tetapi terlalu banyak prosedur yang perlu dijalani. Kini setelah hampir sembilan tahun saya memeluk Islam dan meninggalkan Sabah, saya masih diugut dan dikecam. Namun saya tidak khuatir kerana yakin Allah tetap melindungi hamba-Nya dan yakin ajal maut itu tetap datang walaupun bersembunyi di ceruk mana sekalipun. Kini saya bahagia setelah mendirikan rumah tangga bersama isteri yang cukup memahami jiwa saya. Dalam usia 49 tahun, saya baru mempunyai seorang cahaya mata berusia satu tahun setengah. Islam tidak menyusahkan penganutnya. Jika menjadi paderi perkahwinan tidak dibenarkan tetapi setelah Islam, baru saya tahu betapa indahnya perkahwinan dan zuriat yang merupakan rezeki dari Allah (SWT).

Di Vantiken, orang Kristian yang keluar agama kemudian masuk ke negara tersebut, mereka akan bunuh. Bagi mereka seseorang yang murtad di anggap kotor dan mencemarkan maruah agama. Tetapi adakalanya saya terfikir, jika di sana orang Kristian murtad kenapa ianya tidak terjadi di negara yang pemerintah dan majoriti penduduknya beragama Islam. Itulah yang susahya. Saya membuat kajian hampir empat tahun baru mendapat nikmat Islam. Terlalu sukar saya mengecapi nikmat Islam tetapi orang di sini yang memang lahirnya dalam Islam dengan mudah mahu membuang Islam. Di sini saya bertanggungjawab terhadap mereka yang murtad, jika yang tidak berpengetahuan tidak mengapa tetapi yang sedihnya yang murtad ini ialah mereka yang mempunyai pendidikan hingga ke peringkat tertinggi dan mempunyai pendapatan yang melebihi dari keperluan bulanan.

Pernah saya katakan kepda seorang doktor, “Doktor, suatu ketika dahulu saya menerima gaji bulanan sebanyak RM5,000 sebulan, dilengkapi dengan pembantu rumah, pemandu dan rumah serba lengkap. Kehidupan saya terlalu mewah di Sabah. Tetapi doktor, kenapa saya sanggup melepaskan itu semua semata-mata kerana Islam! Gaji doktor sekarang terlalu mencukupi tetapi mengapa perlu tinggalkan Islam?” Saya memang cukup marah dan terkilan apabila mendengar orang yang ingin murtad. Minta maaf jika saya katakan, mengapa terlalu bodoh sangat sehingga sanggup menanggung dosa besar? Umat Islam dari segi ekonomi sebenarnya terlalu mencukupi cuma cara pelaksanaannya yang agak longgar. Kita lihat Kristian, dari segi kerjasama dan ukhuwah mereka begitu kuat. Semasa saya menjadi paderi dahulu, apabila saya masuk ke sesebuah kampung untuk berdakwah saya dibekalkan beberapa ribu wang. Ini kerana gereja di seluruh dunia bersatu padu. Meskipun dari segi politik berbeza dan bermusuh tetapi untuk menghancurkan Islam mereka mesti bersatu.

Mereka berkata jika di negara Barat, penduduk penganut Kristian tidak bersembahyang pun tetapi mereka tetap Kristian. Gereja di sana setiap hari Ahad kosong kerana setiap hari Ahad diadakan acara perlawanan bola sepak di kalangan paderi. Orang ramai pergi menyaksikan acara tersebut. Itu yang mereka minat. Oleh sebab itu peruntukan untuk di sana sudah tidak ada lagi. Sebagai alternatifnya mereka akan mengalihkan peruntukan itu untuk disalurkan ke negara Asia terutamanya ke Indonesia dan Malaysia. Begitulah kuatnya kerjasama di antara mereka. Bagi mereka tidak perlu berdakwah untuk orang Barat yang sudah sedia Kristian sebab untuk mereka memeluk Islam sukar.

Yang lebih penting ialah misi mengkristiankan orang Islam. Bagi pandangan saya, saya lihat orang Islam agak susah untuk bersatu. Masing-masing mempunyai fikrah yang berbeza dan hidup dalam kelompok sendiri. Kadangkala di kalangan orang Islam sendiri bergaduh. Ini berlainan dengan orang Kristian yang amat menitikberatkan soal kebajikan. Namun bukan semua orang Islam begitu, masih ramai di kalangan mereka yang bijak. Semasa saya menjadi paderi, saya memberikan tumpuan kepada orang miskin. Pernah terjadi di Perak, saya telah menghabiskan beratus ribu untuk mereka, mereka mengambil wang tersebut tetapi tidak memeluk Kristian. Selepas saya Islam, saya pergi menemui mereka, senarai nama mereka masih ada dalam simpanan saya.

Setelah saya periksa rupa-rupanya mereka ini masih Islam walaupun pada awalnya mereka berjanji untuk memeluk Kristian. Alhamdulillah mereka tidak berdendam pada saya sebaliknya mereka membelanja saya makan setelah mengatahui saya telah memeluk Islam.

Masalah Kelemahan Pendakwah Islam

Adakalanya saya terfikir kenapa ketika Barat menjajah kita, orang Melayu tidak murtad sedangkan pada hari ini negara yang pemerintahnya Islam tetapi orang Melayu boleh murtad dengan begitu mudah sekali. Kelemahan kita ialah pendakwah Islam kadang-kadang boleh kalah dengan pendakwah Kristian. Saya beri contoh seorang kawan saya yang pernah sama-sama belajar dengan saya semasa di Vantiken dahulu. Beliau pernah menyatakan kepada saya, orang Yahudi sekarang sedang memberi tumpuan kepada kajian al-Quran dan Hadis. Dia mengatakan pada saya;”Wahai Thomas, (dia tetap memanggil saya dengan nama Kristian walaupun saya telah Islam), Allah ada mengatakan di dalam salah sebuah ayatnya yang bermaksud; Tidak akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasara.” Sekarang kami pendakwah Kristian mahu pandai membaca al-Quran, terjemahan dan hadis.

 Kami mempunyai kursus khusus mengkaji al-Quran dan Hadis. Awak lihatlah apa yang telah dikatakan oleh Tuhan mu itu.” Saya katakan kepadanya, “Betul apa yang awak baca ini. Kami membaca al-Quran bukan seperti apa yang awak faham. Memang benar awak membaca ayat itu tetapi al-Quran ini jika awak tafsir separuh-separuh itu tidak betul. Al-Quran bukan seperti Injil yang boleh ditafsir separuh-separuh. Saya dahulu apabila belajar al-Quran mengambil masa sehingga tiga tahun baru khatam. Saya ucapkan terima kasih pada awak kerana hanya enam bulan awak sudah boleh membaca al-Quran.” Saya katakan lagi padanya, “Sebenarnya awak tidak tahu tafsir al-Quran.” Maksud sebenar ayat tersebut ialah “Telah berkata mereka (orang-orang Yahudi dan Nasara), tidak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi dan Nasara, sedangkan semua itu hanyalah merupakan angan-angan kamu yang kosong.” Itu bukan firman Allah, kata-kata itu adalah keluar dari mulut orang-orang Yahudi sendiri. Paderi tersebut masih belum faham lalu bertanya, “Apakah angan-angan kosong itu?” Saya katakan,” Setiap hari Ahad kamu makan tuhan kamu. Apabila kau menghadap Khudsi Kudus sambil berdoa bermakna kamu telah memakan tuhan kamu. Untuk apa kamu berbuat demikian?” Beliau tidak boleh berkata apa-apa walaupun mukanya telah merah padam. Saya katakan kepadanya, “Kamu tidak boleh marah. Kalau kamu marah, siapakah yang akan mengampunkan dosa kamu?” Hal itu tidak mengapa jika diutarakan di hadapan mereka yang faham, tetapi apa yang saya bimbangkan bagaimana jika ayat itu dibacakan di hadapan mereka yang tidak faham dan rendah pengetahuan agamanya?

Siapakah Sasaran Kristian?

Program mereka kini ialah berdakwah kepada orang Islam yang menghabiskan masa di kaki-kaki lima terutamanya golongan remaja yang bermain gitar. Mereka akan katakan, jika bermain di kaki lima tidak mendapat apa-apa bayaran, lebih baik bermain lagu di gereja setiap hari Ahad dengan pendapatan lumayan. Dari situ ramai yang tertarik. Dari segi wanita Islam pula, yang saya perhatikan senarai namanya terlalu ramai orang Melayu yang memohon menukar nama di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Itu yang menyedihkan saya. Di JPN, beratus nama sedang menunggu, apabila pihak JPN meluluskan nama- nama tersebut, maka akan murtadlah nama-nama itu. Itu kelemahan undang-udang negara, kami tidak boleh berbuat apa-apa kerana mereka ini berpegang pada peruntukan yang mengatakan apabila seseorang yang berumur 18 tahun ke atas bebas beragama.

Apa ikhtiar kita?

Ada seorang wanita berjumpa saya tetapi keadaannya meragukan. Beliau memakai tudung. Saya menggunakan isteri saya untuk memerhatikan wanita ini. Bila mereka tinggal berdua, barulah saya tahu di dalam tudungnya itu ada salib. Isteri saya memberitahu saya. Saya memanggilnya. Saya katakan kepadanya, “Kamu tidak sayangkan Islam ke? Tolong buang benda yang ada didalam tudung kamu itu”. Dia tidak mengaku, tetapi saya yakin beliau memakainya. Sejurus kemudian beliau mengeluarkan rantai salib di lehernya dan mengatakan beliau sengaja memakainya tanpa mempunyai niat apa-apa.

Saya katakan padanya yang saya dahulu memakai rantai yang lebih besar daripadanya. Akhirnya saya megambil rantai tersebut dan menyimpannya di pejabat saya untuk dibawa ke pihak atasan dan menerangkan bagaimana seriusnya penyakit ini di kalangan anak remaja kita. Wanita jika tidak kuat pegangan memang mudah dipengaruhi. Ada juga taktik orang-orang Yahudi yang menjadikan perkahwinan sebagai langkah paling mudah untuk memurtadkan gadis Islam. Untuk berkahwin, mereka (lelaki Kristian) akan memeluk Islam, kemudian akan membawa isterinya ke negara asalnya dan memurtadkan isterinya itu.

Kemenangan Islam, Keadilan Sejagat ‘Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah, turun kepada mereka malaikat Allah berkata: jangan kamu takut dan jangan berdukacita, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu.’
Sumber: tranungkite.net
Wallahu’alam…

Monday, October 8, 2012

The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History

The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History
Revised and Updated for the Nineties
by Michael H. Hart

  Mr. Hart's very interesting book contains biographies of all the following people, ranked in order from most influential to less influential, along with the author's reasons for so ranking them.

The book is available at most bookstores and libraries.
The links will take you to a site on the Web about the person named
(not to a chapter in the book).

Muhammad
 • Isaac Newton
 • Jesus Christ
Buddha
Confucius
St. Paul
Ts'ai Lun
Johann Gutenberg
Christopher Columbus
Albert Einstein
Louis Pasteur
Galileo Galilei
 • Aristotle
Euclid
 Moses
 • Charles Darwin
Shih Huang Ti
Augustus Caesar
Nicolaus Copernicus
Antoine Laurent Lavoisier
Constantine the Great
James Watt
 • Michael Faraday
 • James Clerk Maxwell
Martin Luther
George Washington
Karl Marx
Orville and Wilbur Wright
Genghis Kahn
Adam Smith
Edward de Vere
 • John Dalton
Alexander the Great
Napoleon Bonaparte
Thomas Edison
Antony van Leeuwenhoek
William T.G. Morton
Guglielmo Marconi
Adolf Hitler
Plato
Oliver Cromwell
Alexander Graham Bell
Alexander Fleming
John Locke
Ludwig van Beethoven
Werner Heisenberg
Louis Daguerre
Simon Bolivar
 • Rene Descartes
 • Michelangelo
Pope Urban II
'Umar ibn al-Khattab
Asoka
St. Augustine
 • William Harvey
Ernest Rutherford
John Calvin
Gregor Mendel
Max Planck
Joseph Lister
Nikolaus August Otto
Francisco Pizarro
Hernando Cortes
Thomas Jefferson
Queen Isabella I
Joseph Stalin
Julius Caesar
William the Conqueror
Sigmund Freud
Edward Jenner
Wilhelm Conrad Roentgen
Johann Sebastian Bach
Lao Tzu
Voltaire
Johannes Kepler
 • Enrico Fermi
Leonhard Euler
Jean-Jacques Rousseau
Nicoli Machiavelli
Thomas Malthus
John F. Kennedy
Gregory Pincus
Mani
Lenin
Sui Wen Ti
Vasco da Gama
 • Cyrus the Great
Peter the Great
Mao Zedong
Francis Bacon
Henry Ford
Mencius
Zoroaster
Queen Elizabeth I
Mikhail Gorbachev
Menes
Charlemagne
Homer
Justinian I
Mahavira